Privatumo politika

UAB Skaitmeninio sertifikavimo centras (toliau – Paslaugų tiekėjas) privatumo politikoje yra informacija apie informacijos apsaugą teikiant asmenskodas.lt paslaugą vartotojams. Mes gerbiame teisę į mūsų programinės įrangos vartotojų privatumą ir imamės protingų priemonių, kad vartotojas susipažintų su informacijos apdorojimo politika. Sutikimas su bet kokiomis Paslaugų tiekėjo teikiamų paslaugų naudojimo taisyklėmis ir sąlygomis ar nusprendus naudotis arba įsigyti bet kurį Paslaugų tiekėjo siūlomą produktą ar paslaugą, reiškia sutikimą su šia Paslaugų tiekėjo privatumo politika.

Vartotojo duomenys

Paslaugų tiekėjas nerenka ir netvarko jokių vartotojo asmens duomenų. Vartotojas pats, norėdamas atlikti savo sertifikato patikrinimą gali įkelti savo sertifikatą į savo įrenginyje veikiančią programinę įrangą. Pagal LR Elektroninio parašo įstatymo 3 straipsnį, parašo tikrinimo duomenys yra vieši. Programine įranga veikianti vartotojo įrenginyje nuskaito sertifikato turinį, siekiant informuoti vartotoją, ar sertifikate yra įrašytas vartotojo asmens kodas. Visais atvejais programinė įranga neperduoda jokios sertifikato informacijos tretiesiems asmenims.

Informacijos apsauga

Paslaugų tiekėjas garantuoja, kad paslaugos ir programinė įranga veikia pagal LR teisės aktus, tarp jų Elektroninio parašo įstatymą, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kt. Programines įrangos pagrindinis tikslas yra vartotojų, pačių prašymu suteikti informaciją dėl turimo elektroninio parašo sertifikato. Paslaugų tiekėjas vartotojo individualiu prašymu gali tiesiogiai kontaktuoti su vartotoju.

Slapukų naudojimas

Paslaugų tiekėjas tiesiogiai neįrašo jokių slapukų (angl. cookies) vartotojui. Slapukai gali būti įrašomi Google Analytics paslaugos, siekiant kaupti lankomumo statistiką, neišskiriant atskirų vartotojų ir jų duomenų.

Saugumas

Naudojamos priemonės ir technologija užtikrina visišką vartotojo pateikiamų sertifikato duomenų apsaugą. Duomenys nėra saugomi. Paslaugų tiekėjas imasi visų reikiamų priemonių nuolat atnaujinti ir modernizuoti duomenų apsaugos priemones. Vis dėlto joks duomenų perdavimas per internetą negali garantuoti 100% saugumo.

Privatumo politikos pakeitimas

Paslaugų tiekėjas pasilieka teisę pakeisti savo privatumo polisą. Vartotojas gali bet kuriuo metu susipažinti su dabar galiojančia privatumo politikos versija mūsų interneto tinklalapyje www.asmenskodas.lt. Tolimesnis produktų ir teikiamų paslaugų naudojimas reiškia sutikimą priimti privatumo politikos pakeitimus.

Paslaugų subjektas

UAB Skaitmeninio sertifikavimo centras, kurios buveinės adresas Jogailos g. 8, Vilnius, įrašyta į Registrų centro tvarkomą juridinių asmenų registrą, su įmonės kodu 300037763, PVM mokėtojo kodu LT100001198416.

Kontaktai

Jeigu turite kokių nors pasiteiravimų ar abejonių dėl mūsų privatumo politikos ar taikomų procedūrų, maloniai prašome kreiptis į mus nurodytu e-paštu: info@ssc.lt

« Grįžti į pradinį puslapį