Oficialūs dokumentai2018-08-23 16:05:42 Ar aukščiausios teisinės galios elektroninis parašas pagal EPĮ ir Direktyva 1999/93/EB yra lygiavertis?

2018-08-21 08:22:58 Ar kvalifikuotas sertifikatas pagal EPĮ ir Direktyva 1999/93/EB buvo lygiavertis?

2018-09-07 08:43:19 AR PASIBAIGĖ eIDAS PEREINAMASIS LAIKOTARPIS ARBA KODĖL NEVYKDOMI KOMISIJOS SPRENDIMAI 2015/1505 IR 2015/1506?

2018-08-17 15:05:13 Ar saugi parašo formavimo įranga pagal EPĮ ir Direktyva 1999/93/EB buvo lygiavertė?

2018-08-22 12:35:25 Ar saugus elektroninis parašas pagal EPĮ ir Direktyva 1999/93/EB buvo lygiavertis?

2018-05-15 16:50:06 AR SSC MAN IŠDUOTAS SERTIFIKATAS GALIOJA?

2019-05-30 15:58:14 DĖL DIREKTYVOS 1999/93/EB ELEKTRONINIŲ PARAŠŲ TEISINIO REGULIAVIMO SISTEMOS ĮGYVENDINIMO

2019-04-16 16:09:35 DĖL EL. PARAŠO PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS (IVPK) VEIKLOS ATITIKIMO DIREKTYVAI 1999/93/EB

2019-04-23 15:50:15 DĖL EL. PARAŠO PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS (RRT) VEIKLOS ATITIKIMO DIREKTYVAI 1999/93/EB

2014-10-01 13:25:25 DĖL JAR ĮSTEIGIMO IR JAR NUOSTATŲ PAKEITIMO

2018-05-14 00:36:38 DĖL MINISTRO PIRMININKO 2017-07-28 PAVEDIMO NEVYKDYMO

2018-05-13 19:21:30 Dėl prašymo išduoti leidimą (teikti paslaugą) gavimo patvirtinimo

2018-05-14 13:27:06 DĖL RRT 2018-05-11 PRANEŠIMO

2018-05-14 10:09:01 DĖL SSC PASLAUGŲ KVALIFIKUOTO STATUSO NESKELBIMO

2018-09-25 11:40:57 DĖL VDAI ATLIKTO PATIKRINIMO

2013-10-03 14:49:43 Įstatymų pritaikymas prie monopolijų poreikių

2012-11-23 09:14:25 J. Bernatonio EPĮ pakeitimų sukurta painiava

2019-03-12 12:12:22 KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI - VDAI ATSISAKYMAS TAISYTI KLAIDINGŲ DUOMENŲ CITAVIMĄ

2019-01-25 15:59:40 KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI - VDAI PATIKRINIMO REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

2019-01-22 09:41:36 KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI - VDAI PAVEDIMAS ATLIKTI PATIKRINIMĄ

2019-01-22 09:37:46 KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI - VDAI PREVENCINIO PATIKRINIMO PROCEDŪRA

2018-10-23 15:39:29 KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI: DĖL VDAI PRANEŠIMO APIE WWW.ASMENSKODAS.LT

2019-03-21 15:04:45 KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI: TEISMO 2015-01-07 NUTARIMAS DĖL VDAI 2014-12-03 PROTOKOLO

2019-02-14 11:29:03 KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI: VDAI 2013-05-13 NEĮGYVENDINAMAS NURODYMAS

2019-02-14 08:35:37 KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI: VDAI 2013-05-13 NURODYMO ĮGYVENDINIMAS

2019-02-19 16:15:11 KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI: VDAI 2014-07-08 NEPLANINIO PATIKRINIMO PROCEDŪRA

2019-02-19 16:15:55 KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI: VDAI 2014-07-08 PAVEDIMAS DĖL NEPLANINIO PATIKRINIMO

2019-03-14 15:50:32 KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI: VDAI PERSONALO NEBAUDŽIAMA PIKTNAUDŽIAVIMO TARNYBA

2019-01-15 09:24:07 KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI: VDAI PREVENCINIŲ PATIKRINIMŲ PLANAS

2019-02-11 08:22:34 KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI: VDAI VYR. SPECIALISTĖS „PATIKRINIMO AKTAS“

2019-01-31 11:18:35 KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI: VDAI WWW.ASMENSKODAS.LT „PATIKRINIMO AKTAS“

2019-03-18 12:58:47 KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI: „ĮSLAPTINTAS“ VDAI PATIKRINIMŲ PLANAS

2017-11-15 13:36:34 Kaip RRT nevykdo LVAT 2012-12-18 sprendimo

2017-11-27 09:43:31 Kaip Teisingumo ministerija (TM) "paskolino" VĮ Registrų centro (RC) komercinės veiklos registravimui savo asmens duomenų valdytojo pažyma

2018-08-09 13:18:09 Kaip Telia Company AB (Švedija) naikina konkurenciją informacinės visuomenės paslaugų rinkoje

2018-08-28 11:41:55 Kam reikalingas patikimas sąrašas arba kodėl neįvykdytas Komisijos sprendimas 2009/767/EB?

2017-11-29 14:56:36 Kas yra RCSC (arba elektroninis.lt) (atnaujinta 2019-04-30)

2018-08-02 21:55:38 Kodėl EPĮ nebuvo Direktyvą 1999/93/EB perkeliantis teisės aktas?

2015-03-30 09:16:55 Kodėl ministerijos-korporacijos "komercijai" teisės aktai nėra taikomi?

2018-05-16 10:22:38 KODĖL NEGALIU PRISIJUNGTI PRIE VIEŠŲJŲ EL. PASLAUGŲ?

2018-05-13 21:05:07 KOKS YRA SKAITMENINIO SERTIFIKAVIMO CENTRO PASLAUGŲ STATUSAS?

2018-05-14 00:56:35 KOKS YRA SSC STATUSAS

2018-08-17 13:00:49 Kuo skiriasi Lietuvos ir Europos Sąjungos elektroninio parašo teisinis reguliavimas?

2018-09-26 16:05:48 Lietuvos SPT privalomų pranešimų ir registracijų duomenys

2013-03-19 16:09:04 LVAT SPRENDIMO VYKDYMO PRIEMONIŲ PLANO PROJEKTAS

2019-05-13 10:36:21 NEKILNOJAMO TURTO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRŲ PROJEKTŲ PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMAS VšĮ CPVA IR IVPK

2018-08-07 09:08:50 Pažyma apie EPPI teisės aktų netikslumus TAR

2017-08-30 16:25:17 Seimo nario Juozo Bernatonio neteisėtos lobistinės veiklos pavyzdys

2017-11-08 09:27:27 Seimo narys J. Bernatonis negali paaiškinti, kaip jo kritika FaceBook'e sutapo su VDAI grasinimu surašyti oponentui administracinės teisės protokolą

2017-09-21 10:49:03 SPT tikrinimai dėl asmens kodo naudojimo teisėtumo teikiant elektroninio parašo paslaugas (2009-11-25)

2013-02-19 11:10:54 Teisingumo ministerija aiškina kodėl nevykdo 2012-12-18 LVAT sprendimo

2014-03-31 09:25:53 Teisingumo ministerija prašo VšĮ CPVA netaikyti VĮ Registrų centrui sankcijos, kol J. Bernatonis pramuš EPĮ pakeitimą

2017-11-03 08:47:23 Teisingumo ministerijos, VDAI bei RRT susitarimas kaip nevykdyti LVAT 2012-12-18 sprendimo

2018-10-03 13:47:16 TEISMŲ MARATONO PRADŽIA – KODĖL LVAT 2011-08-29 PANAIKINO VDAI SPRENDIMĄ

2019-02-21 15:52:58 VALSTYBINĖ ŠEŠĖLINĖ KOMERCIJA: KAIP VICEMINISTRAS S. STRIPEIKA NAGRINĖJO SKUNDĄ

2019-03-01 13:00:17 VALSTYBINĖ ŠEŠĖLINĖ KOMERCIJA: RCSC STEIGIMO KONKURSO REZULTATAI

2019-03-01 14:45:22 VALSTYBINĖ ŠEŠĖLINĖ KOMERCIJA: RCSC STEIGIMO PAGRINDAS

2019-02-28 15:26:24 VALSTYBINĖ ŠEŠĖLINĖ KOMERCIJA: UŽ ĮSTATYMO VYKDYMĄ BAUDŽIAMA

2017-12-27 09:28:23 VDAI 2004-11-09 sprendimas dėl SSC registravimo asmens duomenų valdytojų registre

2017-10-24 11:28:40 VDAI dar 2011 m. nurodė RCSC (elektroninis.lt) nutraukti neteisėtų sertifikatų platinimą

2017-11-06 10:39:52 VDAI IT skyriaus 2013-04-25 aktas - www.asmenskodas.lt teisės pažeidimų nėra

2015-01-16 10:10:07 VDAI pastabos dėl JAR nuostatų pakeitimo (pakartotiniai)