Oficialūs dokumentai

DĖL EL. PARAŠO PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS (RRT) VEIKLOS ATITIKIMO DIREKTYVAI 1999/93/EB

2019-04-23 15:50:15

RRT ne tik nesiėmė priemonių, kad Lietuvos SPT, jų naudojama saugia el. parašo formavimo įranga ir visuomenei išduodami kvalifikuoti sertifikatai atitiktų nustatytus reikalavimus bet ir nesiėmė prevencinių veiksmų, kad toms SPT, jų naudojamai el. parašo įrangai ir išduodamiems sertifikatams eIDAS reglamento pereinamuoju laikotarpiu priemonės nebūtų taikomos.

Failai parsisiųsti:
DĖL EL. PARAŠO PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS (RRT) VEIKLOS ATITIKIMO DIREKTYVAI 1999 93 EB.pdf 87.07KB