Oficialūs dokumentai

DĖL EL. PARAŠO PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS (IVPK) VEIKLOS ATITIKIMO DIREKTYVAI 1999/93/EB

2019-04-16 16:09:35

IVPK veiksmai nesuderina nei su Direktyvos nei reglamento (EB) 2008/765 reikalavimais, dėl ko pagal Direktyvos nuostatas veikiantis SPT ir jo klientai buvo diskriminuojami teikiant viešojo sektoriaus el. paslaugas, nėra pagrindo teigti, kad iki 2011-05-01 EPPI veikla Lietuvoje laikoma priežiūros sistemos pagal Direktyvos 3 str. 3 d. dalimi.

Failai parsisiųsti:
DĖL EL. PARAŠO PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS (IVPK) VEIKLOS ATITIKIMO DIREKTYVAI 1999 93 EB-1.pdf 97.43KB