Oficialūs dokumentai

KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI: TEISMO 2015-01-07 NUTARIMAS DĖL VDAI 2014-12-03 PROTOKOLO

2019-03-21 15:04:45

Šioje pažymoje teikiama trumpa informacija apie Vilniaus m. apylinkės teismo 2015-01-07 nutarimą (Nutarimas), kuriame teisėja Irma Randakevičienė konstatuodama, jog „laikytina esminiu protokolo trūkumu, dėl ko buvo suvaržytas asmens teisės žinoti tiksliai, kuo yra kaltinamas. Atsižvelgiant į tai, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas turi esminių trūkumų ir teismas savo iniciatyva jų ištaisyti negali“, bylos medžiaga grąžino VDAI asmens teisės žinoti, kuo kaltinamas, pažeidimui ištaisyti.

Nors iš Nutarimo ir buvo akivaizdu, kad VDAI turi surašyti naują ATP protokolą, kad SSC direktorius žinotu tiksliai, kuo yra kaltinamas, tačiau teisėja Irma Randakevičienė 2015-04-14 nutarimu tą patį ATP protokolą įvertino visiškai kitaip. Informacija apie tai pateikiama atskiroje pažymoje.

Failai parsisiųsti:
KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI - 2015-01-07 TEISMO NUTARIMAS DĖL VDAI 2014-12-03 PROTOKOLO.pdf 85.76KB