Oficialūs dokumentai

KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI: VDAI PERSONALO NEBAUDŽIAMA PIKTNAUDŽIAVIMO TARNYBA

2019-03-14 15:50:32

Pastebėję, kad VDAI tarnautojai piktnaudžiaudami tarnybą vietoj konkrečių prašymų ir skundų nagrinėjimo siūlė SSC brangiausią būdą - kreiptis į teismą, kuomet kilo pagrįsta abejonė ar VDAI tenkina
reglamento 765/20082 18 str. 3 d. reikalavimus (turėti reikiamų išteklių ir žinių), SSC nusprendė apskųsti šių tarnautojų neteisėtus veiksmus. Šioje pažymoje teikiama informacija apie skundų nagrinėjimą VDAI.

Situacijoje, kai VDAI personalas piktnaudžiauja tarnyba, o vadovas garantuoja, kad joks skundas dėl to nebus nagrinėtas, SSC liko neproporcingai didelė našta rinkti informaciją ir publikuoti pažymas, apie TM ir
VDAI įsivėlimą į konkurencinę kovą. Išsamesne informacija apie tai ir kaip VDAI trukdo rinkti duomenis pateikiama atskiroje pažymoje.

Failai parsisiųsti:
KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI - VDAI PERSONALO NEBAUDŽIAMA PIKTNAUDŽIAVIMO TARNYBA.pdf 111.62KB