Oficialūs dokumentai

VALSTYBINĖ ŠEŠĖLINĖ KOMERCIJA: RCSC STEIGIMO PAGRINDAS

2019-03-01 14:45:22

Šios pažymos duomenys nesudaro pagrindo teigti, kad RC direktorius Konkurso sąlygas patvirtino teisėtai.

Failai parsisiųsti:
VALSTYBINĖ ŠEŠĖLINĖ KOMERCIJA - RCSC STEIGIMO PAGRINDAS.pdf 97.06KB