Oficialūs dokumentai

VALSTYBINĖ ŠEŠĖLINĖ KOMERCIJA: RCSC STEIGIMO KONKURSO REZULTATAI

2019-03-01 13:00:17

Šioje pažymoje nurodyti valstybės įstaigų sprendimai ir kita informacija, tiesiogiai susijusi su
Konkurso rezultatais, laikytini turinčiais dokumentų klastojimo požymius.

Failai parsisiųsti:
VALSTYBINĖ ŠEŠĖLINĖ KOMERCIJA - RCSC STEIGIMO KONKURSO REZULTATAI.pdf 100.16KB