Oficialūs dokumentai

VALSTYBINĖ ŠEŠĖLINĖ KOMERCIJA: UŽ ĮSTATYMO VYKDYMĄ BAUDŽIAMA

2019-02-28 15:26:24

Šioje pažymoje nagrinėjame kuo pasibaigė Teisingumo ministerijos nepaskelbtas sprendimas investuoti valstybės lėšas į VĮ Registrų centro teikiamų paslaugų kokybės gerinimą.

Failai parsisiųsti:
VALSTYBINĖ ŠEŠĖLINĖ KOMERCIJA - UŽ ĮSTATYMO VYKDYMĄ BAUDŽIAMA.pdf 114.52KB