Oficialūs dokumentai

VALSTYBINĖ ŠEŠĖLINĖ KOMERCIJA: KAIP VICEMINISTRAS S. STRIPEIKA NAGRINĖJO SKUNDĄ

2019-02-21 15:52:58

Viceministro raštas rodo kaip teisingumo ministras koordinavo kovą prieš jo globojamos šešėlinės komercijos konkurento (SSC) - jam pavyko susitarti ne tik su esamais partbičiuliais - ūkio, susisiekimo ir finansų ministrais, bet ir su buvusiu partbičiuliu – VDAI direktoriumi, kuris (po to kai SSC pagalba laimėję ginčą prieš RC-RCSC) ne tik atidėjo LVAT sprendimo vykdymą, bet ir vietoj SSC skundo nagrinėjimo, sufabrikavo neplaninį tikrinimą.

Failai parsisiųsti:
VALSTYBINĖ ŠEŠĖLINĖ KOMERCIJA - KAIP VICEMINISTRAS S. STRIPEIKA NAGRINĖJO SKUNDĄ.pdf 111.79KB