Oficialūs dokumentai

KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI: VDAI 2014-07-08 PAVEDIMAS DĖL NEPLANINIO PATIKRINIMO

2019-02-19 16:15:55

VDAI administracija, žinodama, kad Nurodymas yra ankstesnių aukščiau minėtų VDAI nurodymų ir LVAT sprendimo nevykdymo pasekmė, vietoj skundo nagrinėjimo VAĮ nustatyta tvarka, pažeisdama Taisyklių 23.4 p., faktiškai siekė jos veiklos tikslams (ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis) priešingų tikslų.

Failai parsisiųsti:
KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI - VDAI 2014-07-08 PAVEDIMAS DĖL 2013-05-13 NURODYMO VYKYMO NEPLANINIO PATIKRINIMO.pdf 102.25KB