Oficialūs dokumentai

Teisingumo ministerija prašo VšĮ CPVA netaikyti VĮ Registrų centrui sankcijos, kol J. Bernatonis pramuš EPĮ pakeitimą

2014-03-31 09:25:53

Teisingumo ministerija 2013 m. gegužės 23 d. organizavo pasitarimą, kuriame dalyvavo Teisingumo ministerijos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir valstybės įmonės Registrų centro atstovai ir kuriame siekiant įgyvendinti teismo sprendimą, kuriuo paliktas galioti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2011 m. lapkričio 14 d. nurodymas "Dėl asmens duomenų tvarkymo":

1. Valstybės įmonei Registrų centrui pasiūlyti ir įgyvendinti techninius sprendimus, leidžiančius nenaudoti asmens kodo sertifikate, skirtame pasirašyti žemiausio saugumo lygio e-dokumentus ir e-laiškus.

2. Teisingumo ministerijai - kreiptis į Susisiekimo ministerija su prašymu inicijuoti reikalingus Elektroninio parašo įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimus dėl galimybių sertifikavimo paslaugų teikėjams sudaryti ir teikti asmenims elektroninius parašus su kelių saugumo lygių sertifikatais ir priklausomai nuo naudojimo tikslo pasirinkti, kurį sertifikatą naudoti -su asmens kodu ar be jo, siekiant tinkamai įgyvendinti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytus 3 straipsnio reikalavimus.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta bei tai, kad teismo sprendimas buvo priimtas 2012 m. gruodžio 18 d., t. y. faktiškai baigus JAREP projektą, prašytume vertinant JAREP rezultatams teikti naudojamo skaitmeninio sertifikato ir elektroninio parašo galimą neatitikimą galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams ir priimant atitinkamus sprendimus atsižvelgti į aukščiau pateiktą informaciją bei atidėti šių sprendimų priėmimą iki 2014 m. sausio 1 d.

Pilnas tekstas prisegtame faile.

Failai parsisiųsti:
Dėl įtarimo apie pažeidimą 220.12KB