Oficialūs dokumentai

KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI - VDAI PAVEDIMAS ATLIKTI PATIKRINIMĄ

2019-01-22 09:41:36

Dėl Pavedimo neaiškumo ir tikrinimo objekto neapibrėžtumo SSC teko našta bendrauti telefonu su VDAI vyr. specialiste V. Perednienė, kurios teigimu patikrinimo objekto apibrėžimas „neturi reikšmės“ (?!), VDAI tikrinimai nėra ribojami konkrečiais tikrinimo objektais ar klausimais (?!), tikrintojai „savo nuožiūra“ gali reikalauti pateikti informaciją nepriklausomai ar tai planinis ar neplaninis patikrinimas (?!).

Taigi, esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, nebeliko abejonių tiek dėl Pavedimo tikrintojų nepasirengimo atlikti SPT duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimus, teik ir dėl to, kad šis patikrinimas, nors teisiškai yra neplaninis, tačiau Pavedimo tikrintojai turi „užfiksuoti“ Pavedime nenurodytus „pažeidimus“.

Failai parsisiųsti:
KAIP KLASTOJAMI DOKUMENTAI - VDAI PAVEDIMAS ATLIKTI PATIKRINIMĄ.pdf 102.94KB