Oficialūs dokumentai

DĖL VDAI ATLIKTO PATIKRINIMO

2018-09-25 11:40:57

Inspekcija informuoja, kad Skaitmeninio sertifikavimo centras teikdamas elektroninio parašo paslaugas renka ir tvarko asmens kodą duomenų subjekto sutikimu ir asmens kodo nenaudoja elektroninio parašo sertifikate, todėl Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1 479; 2008. Nr. 22-804) pažeidimų nenustatyta.

Taip pat žr. Inspekcijos pranešimą:
https://www.asmenskodas.lt/w/documents/59c36eefbb421.doc

Failai parsisiųsti:
2009-08-07 VDAI - SSC patikrinimas.pdf 163.74KB