Oficialūs dokumentai

Ar aukščiausios teisinės galios elektroninis parašas pagal EPĮ ir Direktyva 1999/93/EB yra lygiavertis?

2018-08-23 16:05:42

Aukščiausią teisinę galią turintis elektroninis parašas pagal EPĮ ir Direktyvos nuostatas įvertintinas, kai tas parašas susijo su tarpvalstybinių paslaugų piliečiams teikimu (Direktyvos 3 str. 7 d.). Tokiu atveju taikytini Komisijos sprendimai 2009/767/EB, 2011/130/ES, kurie liko neįgyvendinti.

Failai parsisiųsti:
Ar aukščiausios teisinės galios elektroninis parašas pagal EPĮ ir Direktyva 1999/93/EB yra lygiavertis? 105.92KB