Oficialūs dokumentai

Ar kvalifikuotas sertifikatas pagal EPĮ ir Direktyva 1999/93/EB buvo lygiavertis?

2018-08-21 08:22:58

Nagrinėjant sertifikato pagal EPĮ ir Direktyva skirtumus, svarbu vadovautis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinėje byloje A143 -2740-12 aiškinimais, kuriuose LVAT, pasisakydamas dėl:

1) ADTAĮ ir EPĮ taikymo prioritetu, nurodė, jog EPI 2 str. 15 d. 4 p. „gali būti taikomas byloje nagrinėjamoje situacijoje tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tai neprieštarautų“ ADTAĮ „asmens duomenų apsaugą reglamentuojančioms normoms ir su jomis nekonkuruotų“;

2) asmens kodo naudojimo sertifikate sąlygų, nurodė, jog „asmens kodo panaudojimas kvalifikuotame sertifikate“ ADTAĮ 3 str. 1 d. 4 p. „taikymo prasme yra neleistinas asmens duomenų panaudojimas“;

3) asmens sutikimo, kad jo asmens kodas būtu tvarkomas sertifikate, nurodė, jog „situacijoje, kai duomenų subjektas nežino ir objektyviai negali žinoti savo asmens kodo panaudojimo (atskleidimo) aplinkybių (pažymėtina, jog tokią situaciją atitinka aukščiau nurodyta aplinkybė, kad elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas yra persiunčiamas kitiems asmenims)“, laikytina, kad ADTAĮ 7 str. 2 d. „nustatytos asmens kodo panaudojimo sąlygos – duomenų subjekto sutikimo davimas – yra nesilaikyta“.

Išsamiau apie tai prisegtame dokumente.

Failai parsisiųsti:
Ar kvalifikuotas sertifikatas pagal EPĮ ir Direktyva 1999/93/EB buvo lygiavertis? 105.08KB