Oficialūs dokumentai

Pažyma apie EPPI teisės aktų netikslumus TAR

2018-08-07 09:08:50

Nė vienas iš šioje pažymoje minėtų EPPI teisės aktų nuo 2011-05-01 de jure negaliojo.

Failai parsisiųsti:
Pažyma apie Elektroninio parašo priežiūros institucijos teisės aktų netikslumų Teisės aktų registre 79.25KB