Oficialūs dokumentai

KODĖL NEGALIU PRISIJUNGTI PRIE VIEŠŲJŲ EL. PASLAUGŲ?

2018-05-16 10:22:38

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 (OL 2014 L 257, p. 73, eIDAS) yra tiesiogiai taikomas teisės aktas ir privalomas tiek paslaugų teikėjams, taip pat ir valdžios įstaigoms.


Kaip žinoma, eIDAS reglamentas taikomas nuo 2016 m. liepos 1 d.


Skaitmeninio sertifikavimo centras (SSC) gauna daug nusiskundimų, kad viešųjų paslaugų portale e-valdzia.lt galimybės prisijungti prie paslaugų SSC klientams nėra, nors iki 2018-05-11 tokia galimybė buvo ir veikė be problemų.


Patikrinę Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos oficialią dokumentaciją įsitikinome, kad priežasčių ar pagrindų, dėl ko galėjo pasikeisti šio portalo funkcionalumas, nėra - sistema paskutinį kartą buvo modernizuota 2015 m. Tačiau kaip rodo Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos atstovės aiškinimas, įvyko klaida, kuri kuo greičiau turi būti ištaisyta. Siekdami padėti išvengti panašios painiavos kitų valstybės įstaigų teikiamose elektroninėse paslaugose, teikiame trumpą informaciją apie atpažinties priemones.


eIDAS reglamentas teisiškai reguliuoja ne tik elektroninio parašo naudojimo, bet ir prisijungimo prie elektroninių paslaugų klausimus - priemonės, kurios suteikia galimybę naudotojams prisijungti prie elektroninių paslaugų, eIDAS reglamente vadinamos elektroninės atpažinties priemonėmis.


eIDAS reglamento 3 str. 2 d. elektroninės atpažinties priemonė apibrėžta (pagal SSC pastebėta vertimo klaida patikslinta redakcija lietuvių kalba) kaip - "materialus ir (arba) nematerialus objektas su asmens tapatybės duomenimis, kuris naudojamas tapatumui nustatyti siekiant pasinaudoti internetine paslauga". Kalbant praktiškai, atpažinties priemonė yra informacija ir autentifikavimo sertifikatas, kurie yra įrašyti SSC kliento turimoje eToken (SafeNet) laikmenoje (USB rakte, kuris įprastai naudojamas pasirašymui).


Taigi, atpažinties priemonė neturi būti tapatinama su elektroninio parašo sertifikatu, nors techniškai jie panašūs, tačiau reikalavimai, naudojimo taisyklės ir eIDAS reglamento prasme, jie yra skirtingi.


Primename, kad Lietuvoje dar nėra teisės aktų įgyvendinančių eIDAS reglamento nuostatas dėl atpažinties priemonių pripažinimo, atitinkamai nėra ir pagrindo keisti sistemas, kuriose SSC arba kitų paslaugų teikėjų išduotos atpažinties priemonės sėkmingai naudojamos ne pirmi metai.


Pažymėtina, kad SSC klientai kitose Europos Sąjungos šalyse, kaip ir anksčiau, naudojasi atpažinties priemonėmis be problemų. Tenka priminti, kad tai nėra pirmas atvejis, kai valstybės ištekliai Lietuvoje naudojami nesąžiningoje konkurencinėje kovoje.


Paslaugų naudotojų, patiriančių nesklandumus ar diskriminaciją naudojant SSC išduotas atpažinties priemones, maloniai prašome pranešti apie tai įprastu būdu per SSC Pagalbos Tarnybą, adresu support.ssc.lt.

Failai parsisiųsti:
SAVITARNA - PASIRASYMAS - PRISIJUNGTA NE SU RC SERTIFIKATU.pdf 85.46KB
IVPK-SSC.pdf 155.76KB