Oficialūs dokumentai

LVAT SPRENDIMO VYKDYMO PRIEMONIŲ PLANO PROJEKTAS

2013-03-19 16:09:04

Raginimas LR teisingumo ir finansų ministerijoms imtis neatidėliotinų priemonių, kad:

- VĮ Registrų centras nutrauktų Teismo sprendimo vykdymo vilkinimą ir tinkamai jį įvykdytų;
- VĮ Registrų centro komercinė sertifikavimo veikla būtų atskirta nuo kitų, teisės aktais pavestų funkcijų (tame tarpe ir NETSVEP ir JAREP projektų);
- būtų užtikrintas skaidrus, sąžiningas, laisvas nuo korupcijos paslaugų teikimas;
- nutraukta dviejų monopolijų vykdoma Lietuvos rinkos koncentracija.
2013.02.05

Failai parsisiųsti:
LVAT SPRENDIMO VYKDYMO PRIEMONIŲ PLANO PROJEKTAS 32.5KB