Oficialūs dokumentai

AR SSC MAN IŠDUOTAS SERTIFIKATAS GALIOJA?

2018-05-15 16:50:06

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 (OL 2014 L 257, p. 73, eIDAS) yra tiesiogiai taikomas teisės aktas ir privalomas tiek paslaugų teikėjams, taip pat ir valdžios įstaigoms.


Kiekvienam elektroninio parašo sertifikato turėtojui ir naudotojui naudinga žinoti apie sertifikato paskirtį.


Pagal eIDAS elektroninio parašo sertifikatas tai "elektroninis liudijimas, kuriuo elektroninio parašo patvirtinimo duomenys susiejami su fiziniu asmeniu ir kuriuo patvirtinamas bent to asmens vardas ir pavardė arba slapyvardis".


Taip pat pagal eIDAS patvirtinimo duomenys tai "duomenys, naudojami patvirtinti elektroninio parašo galiojimą", o patvirtinimas – "patikrinimo ir patvirtinimo, kad elektroninis parašas galioja, procedūra".


Taigi, elektroninio parašo sertifikatas pagal savo apibrėžimą nėra pasirašymo priemonė, jis yra elektroninio parašo tikrinimo ir patvirtinimo priemonė - kiekviena karta kai sertifikato turėtojas pasirašo dokumentą, jo pasirinktas sertifikatas automatiškai pridedamas prie pasirašyto dokumento, kad būtų galima patikrinti parašą tame dokumente.


Kadangi elektroninio parašo sertifikate yra turėtojo vardas, pavardė ir sertifikato galiojimo statuso nustatymo paslaugų teikimo vieta, kurioje galima pasiteirauti dėl kvalifikuoto sertifikato galiojimo, jis leidžia programiniu būdu patikrinti ar sertifikatas galioja.


Skaitmeninio sertifikavimo centras gali atšaukti sertifikato galiojimą iki jo galiojimo pabaigos tik kliento prašymu arba esant kitu teisiniu pagrindu.


Savo sertifikato galiojimą galite patikrinti čia.


Dėmesio: būkite atidus, jeigu Jūsų sertifikate įrašytas asmens kodas, jis platinamas kartu su Jūsų pasirašytu dokumentu. Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymas draudžia skelbti asmens kodą viešai (7 str. 4 d.).