Oficialūs dokumentai

DĖL RRT 2018-05-11 PRANEŠIMO

2018-05-14 13:27:06

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 (OL 2014 L 257, p. 73, eIDAS) yra tiesiogiai taikomas teisės aktas ir privalomas tiek paslaugų teikėjams, taip pat ir valdžios įstaigoms.


Kaip informavome, Skaitmeninio sertifikavimo centro (SSC) penkias paslaugas nuo 2017-07-24 yra kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos - apie tai įstaigą, atsakingą už informacijos skelbimą turėjo informuoti priežiūros įstaiga.


Pagal eIDAS minėtų dviejų įstaigų veiklos taisyklės turi būti įteisintos ir paskelbtos viešai.


Priežiūros įstaigos ir įstaigos, atsakingos už informacijos skelbimą įgaliojimai yra suteikti Ryšių reguliavimo tarnybai (RRT), kuri turėjo suteikti tarnautojams atitinkamus įgaliojimus vadovaudamiesi Komisijos sprendimu (ES) 2015/1505.


Apie tai, kad dviejų skirtingų eIDAS įstaigų veikla RRT sudėtyje organizuota neskaidriai, SSC informavo Lietuvos Vyriausybė 2017-07-13.


Apgailėtina, kad RRT 2018-05-11 pranešime nėra nei įsakymo numerio, nei datos, nekalbant apie to įsakymo viešą skelbimą. RRT pranešime nėra informacijos ir apie personalą dalyvaujantį eIDAS įstaigų veikloje neturintį įgaliojimo, apie pažeidimus priimant SSC 2017-06-23 prašymą.


Paslaugų naudotojus, patiriančius nesklandumus ar diskriminaciją naudojant SSC sertifikatus, SSC maloniai prašo pranešti įprastu būdu per SSC Pagalbos Tarnyba, adresu support.ssc.lt

Failai parsisiųsti:
RRT dabuotojų įgaliojimai.pdf 33.16KB