Oficialūs dokumentai

DĖL SSC PASLAUGŲ KVALIFIKUOTO STATUSO NESKELBIMO

2018-05-14 10:09:01

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 (OL 2014 L 257, p. 73, eIDAS) yra tiesiogiai taikomas teisės aktas ir privalomas tiek paslaugų teikėjams, taip pat ir valdžios įstaigoms.


Pagal eIDAS reglamentą informaciją apie paslaugų teikėjų ir jų paslaugų statusą turi paskelbti įstaiga, atsakinga už informacijos skelbimą, gavę priežiūros įstaigos sprendimus.


Priežiūros įstaiga ir įstaiga, atsakinga už informacijos skelbimą, savo veiklos reglamentą privalo paskelbti viešai, tačiau š.m. viešai prieinamos informacijos apie šių įstaigų veiklą nėra.


Primename, kad priežiūros įstaigos ir įstaigos, atsakingos už informacijos skelbimą, įgaliojimus turi įgyvendinti Ryšių reguliavimo tarnyba.


Š. m. informacija apie Skaitmeninio sertifikavimo centro paslaugų statusą nuo 2017-07-24 nėra paskelbta.


Pagal valdžios įstaigų funkcijų paskirstymą eIDAS reglamento įgyvendinimą Lietuvoje turi užtikrinti Susisiekimo ministerija, Bendrijos vidaus rinkos aspektu - Ūkio ministerija, o asmens duomenų apsaugos srityje – Teisingumo ministerija.