Oficialūs dokumentai

DĖL MINISTRO PIRMININKO 2017-07-28 PAVEDIMO NEVYKDYMO

2018-05-14 00:36:38

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 (OL 2014 L 257, p. 73, eIDAS) yra tiesiogiai taikomas teisės aktas ir privalomas tiek paslaugų teikėjams, taip pat ir valdžios įstaigoms.


Kadangi valdžios įstaigos nepasirengė tinkamai įgyvendinti eIDAS reglamentą, SSC turėjo naštą 2017-07-13 kreiptis į Lietuvos Vyriausybė.


Ministro Pirmininko 2017-07-28 pavedimu (pavedimas) SSC keliamų klausimų nagrinėjimą turėjo organizuoti Susisiekimo ministerija.


Vyriausybės kanceliarija pranešė, jog pavedimu vykdymu laiko 2017-08-11 susisiekimo viceministro raštą.


Atsakydamas į SSC paklausimą kodėl pavedimas laikomas įvykdytų, susisiekimo viceministras aiškino, jog SSC 2017-07-13 raštą suprato ne kaip skundą, tačiau savo nenusišalinimo priežasties paaiškinti negali.


Ministro Pirmininko pavedimas laikomas įvykdytu, jeigu "išspręsti visi jame pateikti klausimai arba į juos atsakyta iš esmės ir apie pavedimo įvykdymą pranešta Vyriausybės kanceliarijai.".


Draudžiama "persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, jo administracijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kurių veiksmai yra skundžiami.".


Lietuvos Respublikos Konstitucija draudžia persekioti už kritiką.

Failai parsisiųsti:
DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 910 - 2014 NEVYKDYMO.pdf 197.52KB
LRV 2018-03-12 dėl pavedimo nevykdymo.pdf 1074.5KB
Rast_SSC_final.pdf 87.64KB
SSC 2018-02-20 paklausimas viceministrui.pdf 106.66KB