Oficialūs dokumentai

Kaip Teisingumo ministerija (TM) "paskolino" VĮ Registrų centro (RC) komercinės veiklos registravimui savo asmens duomenų valdytojo pažyma

2017-11-27 09:43:31

Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka reikalauja, kad siekiantis įgyti kvalifikuotus sertifikatus sudarančio paslaugų teikėjo statusą asmuo turi būti registruotas asmens duomenų valdytojų atitinkamais tikslais.

RC komercinės veiklos padalinys - RCSC (arba elektroninis,lt) tapo kvalifikuotus sertifikatus sudarančio paslaugų teikėju nebūdamas asmens duomenų valdytoju, nes ketino platinti el. parašo sertifikatus, nesuderinamus su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais.

Apie Vyriausybės nustatytos tvarkos nesilaikymą bendrai susitarė: TM, RC, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Vyriausybės ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcija - komercines veiklos registravimui buvo pateikta TM asmens duomenų valdytojo pažyma. Prie šio susitarimo veliau prisijungė Ryšių reguliavimo tarnyba.

Paaiškėjus dokumentų klastojimo faktui, TM keletą mėn. vengė pripažinti apie dalyvavimą susitarime ir tik Vyriausiojo administracinio ginčo komisijoje patvirtino: apie TM pažymos naudojimą komercinės veiklos registravimui ne tik žinojo, bet tam net pritarė.

Įdomu, kad pripažindama apie savo dalyvavimą, TM atvirai melagingai teigia, jog "Registrų centro pateikti dokumentai atitiko tuo metu keliamus reikalavimus".

Failai parsisiųsti:
2013-05-30 7r-3950 TM 05.30.2013.pdf 89.14KB