Oficialūs dokumentai

VDAI dar 2011 m. nurodė RCSC (elektroninis.lt) nutraukti neteisėtų sertifikatų platinimą

2017-10-24 11:28:40

Šis nurodymas iki šiol nėra vykdomas, kadangi Asmens duomenų apsaugos įstatymo (ADTAĮ) 38 str. 2 d. prieštarauja 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 28 str. 1 d. t.y. dėl neįstatyminių santykiu tarp buvusiu teisingumo ministru J. Bernatoniu ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovu A. Kunčino ADTAĮ reikalavimų kontrolė teisingumo ministerijos valdyme esančiuose valstybės registruose ir RCSC atžvilgiu visiškai paralyžiuota.

Failai parsisiųsti:
VDAI nurodymas VĮ Registrų centrui atsisakyti asmens kodo naudojimo kvalifikuotame sertifikate.pdf 214.76KB