Oficialūs dokumentai

2018-05-16 10:22:38 KODĖL NEGALIU PRISIJUNGTI PRIE VIEŠŲJŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ

2018-05-15 16:50:06 AR SKAITMENINIO SERTIFIKAVIMO CENTRO MAN IŠDUOTAS SERTIFIKATAS GALIOJA?

2018-05-14 13:27:06 DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 2018 GEGUŽĖS 11 D. PRANEŠIMO

2018-05-14 10:09:01 DĖL SKAITMENINIO SERTIFIKAVIMO CENTRO PASLAUGŲ KVALIFIKUOTO STATUSO SKELBIMO

2018-05-14 00:56:35 KOKS YRA SKAITMENINIO SERTIFIKAVIMO CENTRO STATUSAS

2018-05-14 00:36:38 DĖL MINISTRO PIRMININKO 2017-07-28 PAVEDIMO NEVYKDYMO

2018-05-13 21:05:07 KOKS YRA SKAITMENINIO SERTIFIKAVIMO CENTRO PASLAUGŲ STATUSAS?

2018-05-13 19:21:30 Dėl prašymo išduoti leidimą (teikti paslaugą) gavimo patvirtinimo

2017-12-27 09:28:23 VDAI 2004-11-09 sprendimas dėl SSC registravimo asmens duomenų valdytojų registre

2017-11-29 14:56:36 Kas yra RCSC (arba elektroninis.lt)?

2017-11-27 09:43:31 Kaip Teisingumo ministerija (TM) "paskolino" VĮ Registrų centro (RC) komercinės veiklos registravimui savo asmens duomenų valdytojo pažyma

2017-11-15 13:36:34 Kaip Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) nevykdo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) 2012-12-18 sprendimo

2017-11-08 09:27:27 Seimo narys J. Bernatonis negali paaiškinti, kaip jo kritika FaceBook'e sutapo su VDAI grasinimu surašyti oponentui administracinės teisės protokolą

2017-11-06 10:39:52 VDAI IT skyriaus 2013-04-25 aktas - www.asmenskodas.lt teisės pažeidimų nėra

2017-11-03 08:47:23 Teisingumo ministerijos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos bei Registrų centro susitarimas kaip nevykdyti teismo sprendimą

2017-10-24 11:28:40 VDAI dar 2011 m. nurodė VĮ Registro centrui (jo komercinės veiklos padaliniui RCSC arba elektroninis.lt) nutraukti neteisėtų sertifikatų platinimą

2017-09-21 10:49:03 Sertifikavimo paslaugų teikėjų tikrinimai dėl asmens kodo naudojimo teisėtumo teikiant elektroninio parašo paslaugas (2009-11-25)

2017-08-30 16:25:17 Seimo nario Juozo Bernatonio neteisėtos lobistinės veiklos pavyzdys

2015-03-30 09:16:55 Kodėl ministerijos-korporacijos "komercijai" teisės aktai nėra taikomi?

2015-01-16 10:10:07 ADAI pastabos dėl JAR nuostatų pakeitimo (pakartotiniai)

2014-10-01 13:25:25 DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PAKEITIMO

2014-03-31 09:25:53 Dėl įtarimo apie pažeidimą

2013-10-03 14:49:43 Įstatymų pritaikymas prie monopolijų poreikių

2013-03-19 16:09:04 LVAT SPRENDIMO VYKDYMO PRIEMONIŲ PLANO PROJEKTAS

2013-02-19 11:10:54 Teisingumo ministerija aiškina kodėl nevykdo 2012-12-18 LVAT sprendimo

2012-11-23 09:14:25 J. Bernatonio LR elektroninio parašo įstatymo pakeitimų sukurta terminų painiava